Björklund, C. (2010). Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(1). https://doi.org/10.7577/nbf.254