Myrstad, A., & Toril Sverdrup. (2019). De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2622