Sverdrup, T., & Myrstad, A. (2019). De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2622