Børhaug, K., & Lotsberg, D. Øivind. (2010). Barnehageledelse i endring. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.277