Flottorp, V. (2010). Hvordan kommer matematisk meningsskaping til syne i barns lek? En casestudie. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.278