Jernes, M., Alvestad, M., & Sinnerud, M. (2010). ”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.280