Carlsson, M. A., & Sheridan, S. (2010). Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.282