Pramling Samuelsson, I. (2010). Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.284