Gjems, L. (2010). Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.286