Kolstad, L. (2010). Mer papirarbeid i barnehagen? Om arbeidstidsordninger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.287