Bellika, E. (2010). Kartlegging i et profesjonsperspektiv. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.288