Bugge, N. (2010). Erfaringer med TRAS i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.291