Johansen Lyngseth, E. (2010). Forebyggende muligheter ved dynamisk sprÄkkartlegging med TRAS-observasjoner i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 3(3). https://doi.org/10.7577/nbf.292