Hensvold, I. E. (2011). En förändrad yrkesidentitet: Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(1), 1-16. https://doi.org/10.7577/nbf.294