Essahli Vik, N. (2019). Den føyelige pedagogen – kartlegging som disiplinering av pedagogisk praksis. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3013