Hermansson, C. (2011). Images of Writing and the Writing Child. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), 41-59. https://doi.org/10.7577/nbf.304