Schultz Jørgensen, P. (2011). Fra barndom til faktura: Eller børneperspektivet der forsvandt. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), 129-131. https://doi.org/10.7577/nbf.305