Grindheim, L. T. (2011). Barnefellesskap som demokratisk danningsarena. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 4(2), 91-102. https://doi.org/10.7577/nbf.309