Farstad, G. R. (2012). Når omsorgsgapet skal dekkes: Islandske foreldres kjønnede omsorgsstrategier. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.317