Stefansen, K. (2012). Små barns livsverdener: Klassespesifikke erfaringsrom?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.319