Eide, B. J., Os, E., & Pramling Samuelsson, I. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.320