Änggård, E. (2012). Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.414