Otterstad, A. M., & Andersen, C. E. (2012). Ressursorientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.415