Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.417