Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.418