Broström, S. (2012). Curriculum in preschool: Adjustment or a possible liberation?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.419