Plum, M. (2013). De pædagogiske læreplaners reformering: Dokumentation, faglighed og måder at gøre pædagog. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.423