Greve, A., & Løndal, K. (2012). Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.447