Os, E. (2013). Opportunities knock: Mediation of peer-relations during meal-time in toddler groups. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 6. https://doi.org/10.7577/nbf.460