Vatne, B. (2012). Innhald i barnehagen i lys av politisk fokus på barnehagefeltet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.471