Jansen, T., Gjems, L., & Rydjord Tholin, K. (2012). Fagsamtaler i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 5(1). https://doi.org/10.7577/nbf.478