JONSSON, A. Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 12, 15 mar. 2016.