NORDT├śMME, S. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 10, 1 jul. 2015.