HAGEN, T. L. Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 10, 1 jul. 2015.