FØSKER, L. R. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 10, 1 jul. 2015.