ESSAHLI VIK, N. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 14, 10 jul. 2017.