NORDVIK, G. K.; VATNE, B. Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 16, 27 nov. 2017.