HAUKENES, S.; HAGEN, L. A. Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 15, 3 okt. 2017.