FAUSKE, R. «Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 17, n. 1, 11 apr. 2018.