TVETER THORESEN, I. Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 2, n. 3, 1 feb. 2009.