ACKESJÖ, H. Förskoleklasslärare som gästarbetare: Gränsmarkeringar via sociala stängningar. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 1, 15 apr. 2010.