BJÖRKLUND, C. Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 1, 19 apr. 2010.