GISKE, R.; TJENSVOLL, M.; DYRSTAD, S. M. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 2, 18 jun. 2010.