KASIN, O. Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 2, 18 jun. 2010.