MYRSTAD, A.; TORIL SVERDRUP. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 18, 4 jun. 2019.