JERNES, M.; ALVESTAD, M.; SINNERUD, M. ”Er det bra, eller?” Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 9 des. 2010.