CARLSSON, M. A.; SHERIDAN, S. Förord: Kartläggning av barn och lärares professionalitet. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.