RUGTVEDT, L. Et skjerpet blikk med kvalitetssikrede verkt√ły. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.