PRAMLING SAMUELSSON, I. Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.