GJEMS, L. Kartlegging av barns språk: Godt for hvem – godt for hva?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.