KOLSTAD, L. Mer papirarbeid i barnehagen? Om arbeidstidsordninger i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, v. 3, n. 3, 28 des. 2010.